Euro M, Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Planjava 7, 1236 Trzin, Slovenija, EU
Telefon: +386 1 530 41 30, Faks: +386 1 530 41 39, e-pošta: info@euro-m.si
 

 

Naziv podjetja
Krajši naziv
Naslov
Telefon
Faks

Internet naslov

E-pošta

Id št. za DDV
Matična Številka
Šifra dejavnosti

Vpis v sodni register
Osnovni kapital
Transakcijski račun

 

Euro M Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Euro M d.o.o.
Planjava 7, IOC Trzin, 1236 Trzin
01 530 41 30
01 530 41 39

www.euro-m.si

info@euro-m.si

SI19573626
5461561
51.190
OS v Ljubljani št. vložka 1/8879/00

250376,00€

pri NLB 02010-0017004454

 

 
Telefon
E-mail
Direktor
Dušan Kokalj
01 530 41 34
dusan.kokalj@euro-m.si
Vodja proizvodnje
Boris Kosmač
01 530 41 38
boris.kosmac@euro-m.si
Finance in administracija
Darja Hrastar
01 530 41 30
darja.hrastar@euro-m.si
     
Komercialisti
   
Asta Orehek
01 530 41 37
asta.orehek@euro-m.si
Blaž Klopčič
01 530 41 40
blaz.klopcic@euro-m.si
Aleksander Tonin
01 530 41 36
aleksander.tonin@euro-m.si